T 06 50233499 • E elna@jij-massage.nl

Algemene voorwaarden


Afspraken:

Voor het maken van een afspraak kunt u per telefoon of via email contact opnemen met de praktijk.

Verhindering:

Afspraken dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Vergoeding:

Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt uw consult voor een deel vergoed. Hoeveel de vergoeding is kunt u zien bij uw zorgverzekering.

Massagebon:

Wilt u iemand verrassen met een leuk en tastbaar cadeau? Dan kunt u hier, tegen elk gewenst bedrag, een kadobon kopen.

Verwijzing door huisarts:

Om een afspraak te maken is geen verwijzing door uw huisarts nodig. Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of therapeut, is het wel raadzaam om vooraf uw behandelaar te raadplegen en te overleggen of u een massagebehandeling mag ondergaan. Dit geldt ook als u mogelijk zelf daarover twijfelt. Vraag eventueel een schriftelijk advies en goedkeuring van uw arts.

Tarieven:

De actuele tarieven kunt u vinden onder het kopje “Tarieven” op de website.

Betalingen:

U kunt de betaling per pin voldoen.

Locatie:

De locatie waar de behandelingen plaats vinden kunt u vinden onder het kopje “Contact” op de website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ):


Praktijk JIJ-massage E. Timmermans ( hierna te noemen “praktijk” ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De praktijk houdt zich aan de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een veilige omgeving. Alleen de praktijk heeft toegang tot persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk zijn om te weten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen, mits daarvoor toestemming is verleend van de persoon in kwestie. Gedurende 20 jaar worden uw gegevens opgeslagen door de praktijk.

Je hebt een klacht. Wat nu?


Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met mij, de therapeut, bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het mij, de therapeut, dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Als wij er samen niet uitkomen
Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met mij, de therapeut, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

OF

Logo VBAG
Of kijk op: vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen
Logo RBCZ

Afspraak maken